Påmelding 2020

Påmeldingen til «Synnfjell rundt» og «MUSH Synnfjell» 2020 åpner tirsdag 01.10.19, kl. 20.00.

Send en mail til arrangementsgruppa i Torpa IL elivg@online.no.
Vær tydelig på hvilket løp du melder deg på.

Bekreftelse på mottatt påmelding sendes ut umiddelbart etter at den er mottatt og registrert.

Synnfjell rundt
Ca 50 km. Maksimalt antall deltakende spann er 30.

Ved påmelding trenger vi informasjon om følgende:

 • Navn på kjører
 • Alder på kjører
 • Navn på ledsager for kjørere under 15 som kjører «Synnfjell rundt»
 • Sted/klubb
 • E-post-adresse
 • Telefon.

MUSH Synnfjell
Ca 200 km, 2 sjekkpunkt med obligatorisk hvile. Det er satt et tak på 50 deltakende spann.

Ved påmelding trenger vi informasjon om følgende:

 • Navn på kjører
 • Alder på kjører (junior/senior)
 • Sted/klubb
 • Epost-adresse
 • Telefon.

Innbetaling av deltakeravgift
Deltakeravgift for 2020 er ennå ikke satt.
Deltakeravgiften betales inn på 2140 04 80610  (Torpa Idrettslag, MUSH Synnfjell). Alle får umiddelbart etter påmelding en bekreftelse med frist for innbetaling av startkontingent.  Innbetalt deltakeravgift refunderes IKKE.

Overnatting sovesal Dal grendehus

Dal grendehus i Nord Torpa tilbyr overnatting i sovesal. Her vil det også kunne kjøpes frokost.

Påmelding for overnatting på Dal grendehus sendes elivg@online.no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>