Påmelding 2019

Påmeldingen til «MUSH Synnfjell» 2019 åpner mandag 01.10.18, kl. 20.00.
Før denne dato’n vil vi spre informasjon om løpet/løpene og tilhørende arrangementer.

Startnummer

Send en mail til arrangementsgruppa i Torpa IL elivg@online.no.

Bekreftelse på mottatt påmelding sendes ut umiddelbart etter at den er mottatt og registrert.

Ved påmelding trenger vi informasjon om følgende:

  • Navn på kjører
  • Alder på kjører
  • Navn på ledsager for de under 15 som kjører «Synnfjell rundt»
  • Sted/klubb
  • E-post-adresse
  • Telefon.

 

Innbetaling av deltakeravgift
Deltakeravgiften betales inn på 1503 48 15043 (Torpa Idrettslag, MUSH Synnfjell).
Innbetalt deltakeravgift refunderes IKKE.