Påmelding 2018

Påmeldingen til «Synnfjell rundt» og «MUSH Synnfjell» 2018 åpner mandag 03.10.18, kl. 20.00. Send en mail til arrangementsgruppa i Torpa IL elivg@online.no. Vær tydelig på hvilket løp du melder deg på.

Bekreftelse på mottatt påmelding sendes ut umiddelbart etter at den er mottatt og registrert.

Synnfjell rundt
Ca 70 km. Maksimalt antall deltakende spann er 40. Løpet er ikke terminfestet.

Deltakeravgift kr 1200,- inkludert middag på Spåtind Sport hotell fredag 05.01.18.

Ved påmelding trenger vi informasjon om følgende:

 • Navn på kjører
 • Alder på kjører
 • Navn på ledsager for de under 15 som kjører «Synnfjell rundt»
 • Sted/klubb
 • E-post-adresse
 • Telefon.

MUSH Synnfjell
Ca 210 km, 2 sjekkpunkt med obligatorisk hvile. Det er satt et tak på 60 deltakende spann. Løpet er terminfestet.

Deltakeravgift kr. 1500,- inkludert middag på Spåtind Sport Hotel fredag 05.01.18.

Ved påmelding trenger vi informasjon om følgende:

 • Navn på kjører
 • Alder på kjører (junior/senior)
 • Sted/klubb
 • Epost-adresse
 • Telefon.

Innbetaling av deltakeravgift
Deltakeravgiften betales inn på 1503 48 15043 (Torpa Idrettslag, MUSH Synnfjell). Innbetalt deltakeravgift refunderes IKKE.

Spåtind Sport Hotell gir et godt tilbud i forbindelse med MUSH Synnfjell.

Hotell_tilbud_MUSH_2018

Premiering kommer vi tilbake til.