Løypebeskrivelse

Løypebeskrivelse

Tittel

Tittel


Løypekart og GPX-filer vil komme nærmere løpet, men traséen vil stort sett være den samme som i 2021.

Endelig trasé vil avgjøres når svar på løypesøknadene foreligger. Løpsløypene er mye de samme som treningsløypene i Synnfjellet med noen tillegg.

Les også: