MUSH Synnfjell

Starten for både MUSH Synnfjell 200 og MUSH Synnfjell 120 går lørdag 06.01.24.
Starttidspunkt er ikke fastsatt pr september 2023.

MUSH Synnfjell 200 vil i 2024 vil ha to sjekkpunkter, sjekkpunkt Halden og et villmarkssjekkpunkt ikke så langt fra Spåtind Fjellstue.
For MUSH Synnfjell 200 vil det være tidsutjevning på sjekkpunkt Halden.
Ingen aldersbegrensning, men alle under 15 år må ha ledsager som er ansvarlig. Deltagere under 15 år må ha tilstrekkelig erfaring for å kunne kjøre med egen slede.

Det vil være obligatorisk hvile på sjekkpunktene, 3 timer på sjekkpunkt Halden og 5 timer påvillmarkssjekkpunktet. Ordinær tidtaking.

Det vil være veterinærkontroll.

Både på sjekkpunkt Halden og på villmarkssjekkpunktet vil det være mat/kaffe for kjørere.

Ingen tidsbregrensning, men kjører du MUSH Synnfjell må du være i mål innen kl 17.00 på søndag.

  • Individuell intervallstart.
  • Løpet er terminfestet og følger derfor NHFs regelverk.

MUSH Synnfjell 120

MUSH Synnfjell 120 vil ha sjekkpunkt på sjekkpunkt Halden med 3 timer obligatorisk hvile.
Ingen tifdutligning, MUSH Synnfjell 120 kjøres på “kjøretid”, altså vil det ikke være slik at førstemann til mål vinner.

Det vil være veterinærkontroll.

Både på sjekkpunkt Halden og på villmarkssjekkpunktet vil det være mat/kaffe for kjørere.

Ingen tidsbregrensning, men kjører du MUSH Synnfjell må du være i mål innen kl 17.00 på søndag.

  • Individuell intervallstart.
  • Løpet er terminfestet og følger derfor NHFs regelverk.

Les også: