Startrekkefølge

Startrekkefølgen trekkes i begynnelsen av desember 2021 og vil bli kunngjort her.

Påmeldte etter at startrekkefølge er trukket vil tildeles startnummer løpende.

Les også: