Sjekkpunkter
Sjekkpunkt Halden by night

Sjekkpunkter

MUSH Synnfjell har to sjekkpunkter, sjekkpunkt Halden i Nord Torpa og villmarkssjekkpunktet ved Fløyterdammen/Dokkfløy.

På sjekkpunkt Halden er det mulig å få kjøpt mat og drikke, på Fløyterdammen er det ingen servering bortsett fra bålkokt kaffe.

Sjekkpunkt Halden

Både start og målgang i løpene vil finne sted ved sjekkpunkt Halden i Nord Torpa.
Lørdag 08.januar 2022 starter med informasjonsmøte for kjørere i begge løp klokka 10.30.

Deretter går det slag i slag. Start Synnfjell Rundt klokka 12.00 og start MUSH Synnfjell og MUSH Synnfjell EXTRA 13.00.
Så går det noen timer før det blir målgang for deltagerne i Synnfjell Rundt og de første deltagerne i MUSH Synnfjell kommer inn for å hvile. Vær og føre vil påvirke hvor lang tid det tar før vi igjen har kjørere på Halden.

Sjekkpunkt Halden by night

Sjekkpunkt Halden by night

Deltagerne i MUSH Synnfjell/MUSH Synnfjell EXTRA må ta ut minimum 3 timers obligatorisk hvile på sjekkpunkt Halden før de setter kursen mot sjekkpunktet ved Fløyterdammen.

Planen er å ha varm lavvo med servering av mat og drikke på sjekkpunkt Halden.

Camp Halden – åpen hele sesongen

MUSH er én helg i året, hundekjøresesongen er lang. Fra første snøfall til snøen igjen er borte fra fjellet kjøres det hund i Synnfjellet. Torpa Idrettslag Hundegruppa har med støtte fra Nordre Land kommune etablert Camp Halden. Her er det overnattingsmulighet for tilreisende hundekjørere i to brakker med vedovn og mulighet for å lage seg mat og tørke klær. Tilgang på vann og utedo er det også. Gjennom hele sesongen er campen i flittig bruk av hundekjørere fra fjern og nær.

Vertskapet

Halden er ikke bare et tomt stort jorde nord i Torpa, men hjemmet til vårt engasjerte vertskap, Kari og Tore Halden. Vi tok turen innom en søndag seint i september for å høre litt om deres tanker om MUSH Synnfjell. Det første spørsmålet var rett og slett; Hvorfor stille hus og hjem, gård og grunn til disposisjon for et bikkjeløp…og alt det medfører?

Kari og Tore

Kari og Tore

Første del av svaret var en hjertelig latter og noen lure smil. Kari og Tore er ganske så samstemte når det gjelder begrunnelsen. De vet at løpshelga er med på å skape stor aktivitet i bygda, noe de svært gjerne vil bidra til – de trekker fram at dette er et av årets store arrangementer i Torpa og at er det bare artig å være med å legge til rette. De ser at dette er lokalsamfunnsutvikling på høyt nivå.

Tore ønsker også å fremheve at det er ekstra stas når så mange er med på dugnad når det skal rigges til. Han understreker at det ikke hadde blitt noe løp hvis det ikke var for den velvilje bygdefolk viser for arrangementet. Så ligger det selvsagt også et sportslig engasjement der -både Kari og Tore er litt over middels interessert i langdistanse hundekjøring. Noe de viser gjennom hele sesongen med å holde Camp Halden oppe for tilreisende hundekjørere.

Hva innebærer det egentlig å være vertskap for et hundeløp i denne størrelsen?
Stikkordene kommer som perler på ei snor; klargjøring for sjekkpunkt med vann og ved og halm, mobilisering av mannskaper til selve løpshelga, holde snøen unna fram til løpet, få opp nødvendige sperringer og skilt, løype inn/ut. Og mange andre små og store oppgaver. Ikke alt kan gjøres på forhånd, så både Kari og Tore setter av ekstra fritid i dagene før løpet går av stabelen.

Løpshelga er ca 30 personer i full aktivitet på Halden, spann skal geleides til start og seinere geleides inn og ut av sjekkpunktet. Søndag morgen må også noen være på plass målgang. Hele kvelden skal bål skjøttes og det skal sikres at det er vann til bikkjene. Ikke minst skal det holdes orden på parkering.

Tore og Kari er glade for å kunne være vertskap for løpet, til beste forløpet og bygda. De understreker begge at det er en motivasjon i seg sjøl, å lage «The best MUSH Synnfjell ever». Alltid noe som kan forbedres og perfeksjoneres til beste for både publikum og kjørere. Løpet skal rett og slett oppleves som perfekt både for de som ser på og for de som deltar. Og vi som kjenner dem vet at det kommer fra hjertet! Selv om hele høsten går med til å planlegge og finslipe detaljer gleder både Tore og Kari seg over å kunne være en del av fellesskapet rundt MUSH Synnfjell.

Den beste belønninga er at det blir fullt hus i lavvoene og på jordet og at kjørerne kan ha en god opplevelse i Synnfjellet avslutter Kari og Tore.

Sjekkpunkt Fløyterdammen

År etter år stiller de opp, for åttende gang har søstrene Lund ansvaret for sjekkpunktet ved Fløyterdammen. Sporty damer med tæl. Ikke er de redd for å fryse og ikke er de redd for å ta i et tak. Sammen med en liten og velorganisert dugnadsgjeng skaper de den gode stemningen dette villmarkssjekkpunktet er kjent for.

Anita og Hege Marit

Anita og Hege Marit

Langt inne i villmarka, der det ikke er vinterbrøytet vei finner vi MUSH Synnfjells andre sjekkpunkt, Fløyterdammen. Av flere hundekjørere omtalt som et favorittsjekkpunkt. Kanskje er det stillheten og roen som gjør det. Ingen handlere, ingen tilskuere, ingen musikk eller andre forstyrrelser. Ingen mat å få kjøpt, bare de delikatesser du selv har bragt med kan fortæres.

Bål og kaffe står våre frivillige for, selvsagt, og frisk vann til tørste hunder.
Søstrene Lund, Hege Marit og Anita utgjør kjernen i staben på Fløyterdammen. De vil ikke bytte denne oppgaven med andre muligheter for innsats som finnes i MUSH Synnfjell. Det er her de vil være, sammen med kjørere og hunder, under en forhåpentligvis stjerneklar nattehimmel.

På høsten kjøres det inn halm og ved, når veien åpner for sommer’n er det dugnad for å rake opp siste rester av halm og annet som måtte ha blitt liggende.

«Bebyggelsen» på Fløyterdammen eller Dokkfløy er nærmest å regne for kulturminner. Ei bu vi bruker til lagring av halm og ved, og en enkel hytte. Begge deler er minner etter den gang det ble drevet fløyting av tømmer i Dokkfløy vassdraget. Nå fløytes intet tømmer, hverken her eller andre steder. Nå lages det strøm.

Fløyterdammen

Fløyterdammen

Utbyggingen av vassdraget skjedde på slutten av 80-tallet og kraftverkene Dokka og Torpa ble satt i drift i 1989. Nordre Land kommune overtok da bygningsmassen på Dokkfløy samtidig som en kopi av det gamle fløyteranlegget ble laget i stand.

Sjekkpunktet på Fløyterdammen er altså midt i et minnesmerke over svunnen tid.
Fakta om Dokkfløy-utbyggingen:

  • Dokksfløydammen i Torpa og Gausdal er Norges største neddemte skogområde, 10 km².
  • Massen som ble brukt til å bygge Dokksfløydammen – 4,2 mill. m³, er 1,5 mill. m³ mer enn Kheopspyramiden i Egypt!
  • Dokkautbyggingen fra 1985 til 1989 sysselsatte 1600 årsverk på anlegget og hadde stor betydning for arbeidstakere i bygda og bygdene rundt.
  • Den gamle Dokksfløydammen, som i dag er neddemt, var den største fløtningsdammen i Torpa og ble bygd i 1859.
  • Det ble fløytet tømmer på elvene i bygda, brøtning som vi sier, fra 1700-tallet til det siste slippet fra Dokksfløydammen, 6. juni 1967.
  • Arkeologiske utgravinger viser at de første menneskene kom til Dokksfløy i steinalderen – for nesten 10 000 år siden.
    Kilde: http://torpalandbruk.no

Les også: