Kart for MUSH Synnfjell og Synnfjell Rundt

Kart for MUSH Synnfjell og Synnfjell Rundt

Mange etterspør kart over traséen for MUSH Synnfjell og Synnfjell Rundt. Vi synes det er hyggelig at folk vil følge med fra eget område eller på ski. Litt fest og morro langs løypa skaper mye glede.

En fil for hver etappe i MUSH Synnfjell og en fil for Synnfjell Rundt. Velkommen til å følge kjørerne gjennom løpet.

Se: http://tiny.cc/mushsynnfjell2020

Les også: