Startrekkefølge trukket

Startrekkefølge trukket

Første søndag i advent fant vi var en god dag for å gjøre trekningen av startrekkefølgen i MUSH Synnfjell og Synnfjell Rundt 2020.

To lokale hundekjørere (og gode naboer), Linda Margrethe Davidsen og Marius Roe Hagen, ble innkalt for å gjøre jobben. Siden ingen av dem skal kjøre noen av løpene var de uhildede nok til oppdraget.

Navn på alle påmeldte kjørere ble lagt i bollen og et og et navn ble trukket.

Startrekkefølgen for begge løp finner du her.

Les også: