Takk til ALLE som gjør MUSH Synnfjell mulig!

Takk til ALLE som gjør MUSH Synnfjell mulig!

Uten at vi er en haug engasjerte torpinger som legger ned timer og dager, året rundt, ingen hundekjørerfest i Synnfjellet. Vi gjør det ikke for heder og ære, men fordi det er gøy, fordi vi er en del av et fellesskap og fordi vi opplever at det er viktig for bygda vi bor i. Tusen takk til ALLE som bidrar, både lokale og tilreisende frivillige.

Norge er verdensledende i frivillighet, Frivillighet Norge presenterer følgende tall:

  • Den frivillige arbeidsinnsatsen i de frivillige organisasjonene i Norge tilsvarer 147 800 årsverk.
  • 61 % av befolkningen (over 16 år) bidrar med frivillig arbeid i de frivillige organisasjonene årlig.

Dette er den høyeste andel som er målt på verdensbasis.

Frivillig arbeid er en viktig del av samfunnsmaskineriet. Frivillighet Norge forteller at verdiskapingen i frivillig sektor, inkludert verdien av det frivillige arbeidet, var på 125,5 milliarder kroner i 2014.

Mer enn kroner og øre
Rett før MUSH Synnfjell 2018 holdt hans majestet kongen sin nyttårstale. En tale der han satte ord på verdien av frivilligheten. Både for samfunnet og for hver enkelt. Per Egil Hegge har i en artikkel i ukeavisa «Dag og Tid» den 05.01.18 gjengitt kongens utsagn:

«I kvart velse samfunn i Noreg er det folk som steiker vaflar og kokar kaffi, fotballtrenarar, besøksvener, viljuge hender og store hjarto som vi ikkje hadde greid oss utan. Ei eldre dame frå Vegårshei som eg møtte, sa det slik: Friviljug arbeid gir ei god kjensle – da er ikkje takstameteret på.»

Videre sa kongen:

«Kjernen i det friviljuge er nett det at vi gjer noko fordi vi synest det er rett og viktig, ikkje for personleg økonomisk vinning. Med dugnadsande har vi gjennom generasjonar skapt det fundament vi saman står på i dag. Og styrken ligg nett i at vi har skapt det saman, med våre eigne hender, at vi har gitt av vår tid, delt av vår kunnskap og vårt engasjement.»

Å være en del av frivilligheten betyr å være en del av noe større. Hva det betyr for hver og en av oss kan ikke måles i penger. Det vi får igjen er skaperglede, ny kunnskap og gleden av å gjøre noe sammen med andre…Og av og til en dose frustrasjon.

Ungdom fra Oslomarka Trekkhundklubb stiller år etter år mannsterke opp for å hjelpe til. Dette er et viktig bidrag. Tusen takk.

Gjengen fra Oslomarka Trekkhundklubb i 2018.
Gjengen fra Oslomarka Trekkhundklubb i 2018.

Frivilligheten er bærebjelken i MUSH Synnfjell
Oppgavene i MUSH Synnfjell er mange, løypekjøring, vaffelsteking, sjekkpunktarrangering, kaffekoking, frakt av utsatte hunder, pynting og klargjøring, veipasseringsvakter, parkeringsvakter, økonomi, papirarbeid, organisering, og magasinet, for å nevne noe. Mye arbeid gjøres gjennom høsten, mens gjennomføringen er selve «rosinen i pølsa».
Nesten 2 av de 147.800 årsverkene som legges ned i norsk frivillighet kan føres tilbake til MUSH Synnfjell.
Takk til ALLE som gjør MUSH Synnfjell mulig!

Les også: